Tyto stránky si nekladou za cíl nahrazovat učebnice nebo výuku v hodině. Vytvořil jsem je spíše jako přehled pro případ nepřítomnosti žáků
ve škole, k procvičování příkladů, opakování probrané látky, samostatné odzkoušení prezentovaných fyzikálních simulací, alternativní pohled
na fyzikální jevy kolem nás,  zpřístupnění fyzikálních zajímavostí, pro informovanost rodičů, a nakonec i pro moji vlastní potřebu. Stránky téměř
denně opravuji, doplňuji a aktualizuji. Kéž jsou k užitku.

 

Rozcestník fyziky pro 6. až 9. ročník ZŠ:


Fyzika ZŠ, 6. ročník

Fyzika ZŠ, 7. ročník

Fyzika ZŠ, 8. ročník

Fyzika ZŠ, 9. ročník


Společné dodatky (fyzikální a matematické tabulky, přehledy, seznamy, ...)
Ukázky testů z fyziky pro 6. až 9. ročník ZŠ

Ukázky testů z fyziky pro žáky s IVP, 8. ročník

---

Metoda hodnocení žáků

---

Zajímavé filmy a videa o fyzice, technice, atd.

Články o fyzice kolem nás

Astrofotografie

Pro volný čas (vystřihovánky, návody, konstrukce, apod.)

 


 
Pro prohlížení PDF souborů potřebujete mít na počítači nainstalován alespoň prohlížeč tohoto typu souborů. Kupříkladu programy Adobe Reader nebo Foxit Reader.

Doporučuji stáhnout si a nainstalovat program Adobe Reader, minimálně ve verzi 8, ze stránky výrobce, http://www.adobe.com/cz.

 

Pro spouštění Java aplikací (fyzikálních simulací) je nutné mít na počítači nainstalováno prostředí Java.

Lze je online nainstalovat např. z adresy https://java.com/en/download/index.jsp

 

Poznámka k autorským právům: Jak jen to časové možnosti dovolují, snažím se o vytváření vlastních obrázků, animací, programů a formulací textu, jakož i jeho skladbu. Zákon však umožňuje pro nekomerční výukové účely přejímání fragmentů cizích autorských děl, jejich citací, kopírování, apod. Proto zejména tam, kde je s ohledem na věk žáků účelný textový soulad učebnic a mých textů, kde technické prostředky nedovolují zhotovení jinak volně přístupného obrázku, animace, apod.,  přejímám s respektem k právům dalších osob tyto části jejich autorských děl, abych je na tomto fóru žákům, jejich rodičům i dalším zájemcům zprostředkoval.

 
Informace o autorovi
Copyright © 2008 až 20012 [Michal Souček]. Všechna práva autora i ostatních eventuálních autorů vyhrazena.
Poslední aktualizace: 28. 07. 2018