Tyto stránky si nekladou za cíl nahrazovat učebnice nebo výuku v hodině. Vytvořil jsem je spíše jako přehled pro případ nepřítomnosti žáků
ve škole, k procvičování příkladů, opakování probrané látky, samostatné odzkoušení prezentovaných fyzikálních simulací, alternativní pohled
na fyzikální jevy kolem nás,  zpřístupnění fyzikálních zajímavostí, pro informovanost rodičů, a nakonec i pro moji vlastní potřebu. Stránky téměř
denně opravuji, doplňuji a aktualizuji. Kéž jsou k užitku.

 

Rozcestník fyziky pro 6. až 9. ročník ZŠ:


Fyzika ZŠ, 6. ročník

Fyzika ZŠ, 7. ročník

Fyzika ZŠ, 8. ročník

Fyzika ZŠ, 9. ročník


Společné dodatky (fyzikální a matematické tabulky, přehledy, seznamy, ...)
Ukázky testů z fyziky pro 6. až 9. ročník ZŠ

Ukázky testů z fyziky pro žáky s IVP, 8. ročník

---

Metoda hodnocení žáků

---

Zajímavé filmy a videa o fyzice, technice, atd.

Články o fyzice kolem nás

Astrofotografie  


 
Pro prohlížení PDF souborů potřebujete mít na počítači nainstalován alespoň prohlížeč tohoto typu souborů. Kupříkladu programy Adobe Reader nebo Foxit Reader.

Doporučuji stáhnout si a nainstalovat program Adobe Reader, minimálně ve verzi 8, ze stránky výrobce, http://www.adobe.com/cz.

 

Pro spouštění Java aplikací (fyzikálních simulací) je nutné mít na počítači nainstalováno prostředí Java.

Lze je online nainstalovat např. z adresy https://java.com/en/download/index.jsp

 

Poznámka k autorským právům: Jak jen to časové možnosti dovolují, snažím se o vytváření vlastních obrázků, animací, programů a formulací textu, jakož i jeho skladbu. Zákon však umožňuje pro nekomerční výukové účely přejímání fragmentů cizích autorských děl, jejich citací, kopírování, apod. Proto zejména tam, kde je s ohledem na věk žáků účelný textový soulad učebnic a mých textů, kde technické prostředky nedovolují zhotovení jinak volně přístupného obrázku, animace, apod.,  přejímám s respektem k právům dalších osob tyto části jejich autorských děl, abych je na tomto fóru žákům, jejich rodičům i dalším zájemcům zprostředkoval.

 
Informace o autorovi
Copyright © 2008 až 20012 [Michal Souček]. Všechna práva autora i ostatních eventuálních autorů vyhrazena.
Poslední aktualizace: 13. 08. 2019