Fyzika pro základní školu - společné dodatky

 

1. Řecká abeceda (pdf)

2. Základní jednotky soustavy SI (pdf)

3. Předpony SI pro tvorbu násobných a dílčích jednotek (pdf)

4. Fyzikální jednotka metr a její násobné a dílčí hodnoty (pdf)

 5. Rezistivita konduktivita teplotní součinitel elektrického odporu (pdf) (tabulka měrného elektrického odporu a teplotního součinitele elektrického odporu některých látek)