Ukázky testů z fyziky pro 6. až 9. ročník ZŠ

Fyzika-6roč-00-A-Stavba a vlastnosti látek.pdf

Fyzika-6roč-00-B-Stavba a vlastnosti látek.pdf

Fyzika-6roč-01-A-Stavba a vlastnosti látek.pdf

Fyzika-6roč-01-B-Stavba a vlastnosti látek.pdf

Fyzika-6roč-test03-10min-Převod jednotek délky-A.pdf

Fyzika-6roč-test03-10min-Převod jednotek délky-B.pdf

Fyzika-6roč-test04-15min-Převod_jednotek_objemu-A.pdf

Fyzika-6roč-test04-15min-Převod_jednotek_objemu-B.pdf

Fyzika-7roč-01-A-Rychlost a světelné jevy.pdf

Fyzika-7roč-01-B-Rychlost a světelné jevy.pdf

Fyzika-7roč-01-A-Síla_a_rychlost.pdf

Fyzika-8roč-01-A-Energie.pdf

Fyzika-8roč-01-B-Energie.pdf

Fyzika-9roč-01-A-Teplo.pdf

Fyzika-9roč-01-B-Teplo.pdf

(c) Michal Souček, 2008 až 2014