Fyzika ZŠ, 6. ročník

Seznam témat:

1. Vlastnosti látek a těles

01_01_01_Tělesa a látky.pdf

01_01_13_Princip zelektrování těles.pdf

02_02_12_Jednotky času.pdf

 

01_01_14_Zkoumáme působení magnetů.pdf

 

 

 

 

01_01_04_Gravitační síla a gravitační pole.pdf

 

 

01_01_05_Měření síly.pdf

 

 

01_01_06_Složení látek z částic.pdf

 

 

01_01_07_Vzájemné silové působení částic.pdf

 

 

01_01_08_Částicová stavba látek.pdf

 

 

01_01_09_Atomy a molekuly.pdf

 

 

01_01_10_Elektrování při vzájemném dotyku.pdf

 

 

01_01_11_Elektrické pole.pdf

 

 

01_01_12_Model atomu.pdf

 

 

2. Elektrický obvod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Seznam příloh:

01_01_04_Dmutí moře.pdf

01_01_04_Ve stavu bez tíže (wmv, 218 MB)

01_01_04_Slapové síly měsíce (wmv, 321 kB)

01_01_04_Start raketoplanu (mov, 94 MB)

01_01_05_Simulace-siloměry (Java)

 

 

 

01_01_06_Simulace-vlastnosti plynů (Java)

 

 

 

01_01_09_Mohu vidět atom.pdf

 

 

 

01_01_11_Náboj a elektrické pole (Java)

 

 

 

01_01_10_Zelektrování člověka (Java)

 

 

 

01_02_01-Magnet a kompas (Java)

 

 

 

 

 Laboratorní práce:

Laboratorní úloha číslo 1.pdf

 Laboratorní úloha číslo 2.pdf

 

 

Informace o autorovi
Copyright © 2008 až 2012 [Michal Souček]. Všechna práva vyhrazena.
Poslední aktualizace: 28. 03. 2012