Fyzika ZŠ, 7. ročník

Seznam témat:

1.  OPAKOVÁNÍ

     
     

2.  O POHYBU TĚLES

02_01_04_ Výpočet rychlosti.pdf  

 

02_01_05_ Výpočet dráhy a času.pdf

   
02_01_06_ Grafické znázornění rychlosti pohybu.pdf    

3.  SVĚTELNÉ JEVY

03_01_01_ Světlo a světelné zdroje.pdf 03_02_04_Zobrazení kulovými zrcadly.pdf  
03_01_02_ Světlo a barva.pdf    
03_01_03_ Šíření světla a stín.pdf    
03_02_01_Zákon odrazu.pdf    
03_02_02_Zobrazení na rovinném zrcadle.pdf    
03_02_03_Kulová zrcadla.pdf    

Seznam příloh:

02_01_02_Simulace-chodec (Java)      
02_01_06_Graf-rychlost na čase.pdf 02_01_06_Graf-rychlost nebo dráha čase.pdf 02_01_06_Zadání grafu-rychlost automobilu.pdf 02_01_06_Experiment-měření rychlosti modelu auta.pdf
02_01_07_Zadání grafu-dráha autobusu.pdf      
03_01_01_Barevné vidění u člověka (Java) 03_01_01_Šíření elektromagnetické vlny (Java)    
03_01_03_Geometrická optika (Java)      
       
 
Informace o autorovi
Copyright © 2008 [Michal Souček]. Všechna práva vyhrazena.
Poslední aktualizace: 30. 01. 2009