Fyzika ZŠ, 9. ročník

Seznam témat:

 

1. OPAKOVÁNÍ

     

2. TEPLO

02_01_03_Na čem závisí teplo.pdf    
02_01_04_Výpočet tepla a zákon zachování energie.pdf    
02_03_01_Šíření tepla vedením.pdf    
02_03_02_Šíření tepla prouděním.pdf    
02_03_03_Šíření tepla sáláním.pdf    
02_04_01_Skupenství a vnitřní energie.pdf    
02_04_02_Teplota tání a tuhnutí.pdf    
02_04_03_Tání a tuhnutí z hlediska vnitřní energie.pdf    

3: AKUSTIKA

     
     
     
     
     

 

Seznam příloh:

02_01_04_Simulace-kalorimetr (SWF program)    
02_03_03_Spektrum černého tělesa (Java program)    
03_01_01_Tlak, teplota a vnitřní energie plynu (Java)    
     

 

 

 

 

Informace o autorovi
Copyright © 2008 [Michal Souček]. Všechna práva vyhrazena.
Poslední aktualizace: 30. 01. 2009