Zpracování obrazu - praxe

1. Restaurování a rearchivace anatomických výukových obrazů

2. Rearchivace anatomických výukových filmů z VHS kazet do DivX souborů a na DVD nosiče