ZAE2 - Základy elektrotechniky 2

Ročníková práce (poslední změna 2. 4. 2020)

 

Společné zadání a podmínky hodnocení Základy elektrotechniky 2-Ročníková práce Řešený příklad.pdf

 

Dodatky, t.j. individuální, jiné nebo dodatečné podmínky zadání a hodocení

 

Termíny odevzdání pro jednotlivé etapy

1. úloha, CC = 01, váha 7 - do 23. 3. 2020 (24. 3. 2020 v 15:22 hod. všechny zaslané práce ohodnoceny, zpětná vazba formou vepsaných poznámek v pdf - odesláno individuálně e-mailem, hodnocení o 1 shovívavější na úvod distanční části zapsáno do Bakalářů, úloha uzavřena)

2. úloha, CC = 02, váha 7 - do 30. 3. 2020 (společný začátek 24. 3. 2020)

Vypočítej výsledný elektrický odpor zapojení ze schématu. Zápis řešení musí opět splňovat Společné zadání. K podmínkám zadání a hodnocení přibudou tyto:

a/ Překresli schéma pomocí softwaru Eagle, doplň hodnoty rezistorů do schématu (také v sw Eagle), exportuj jej do černobílého obrázku TIF s rozlišením 600 dpi a vlož na smysluplné místo do Ročníkové práce. Pokud je některý z rezistorů 0 ohmů, ve schématu bude vynechán a schéma bude podle toho vzhledně upravené. Indexy zbývajících rezistorů zůstanou tak, jak jsou ve schématu zde. Dále řeš úlohu podobně jako úlohu první. Vodítkem pro styl, formulace a úpravu je toto doporučení - piš a počítej tak výstižně a přehledně, aby úloze porozuměl i žák prvního ročníku SPŠ. 

b/ Nejvyšší přípustná chyba výsledku je +-1 % (+ 1 % a -1%), tzn. 0,99 až 1,01 násobek správného výsledku. Chyba v rozmezí 0,95 až 1,05 násobek správného výsledku znamená zhoršení hodnocení o 1. Práce s větší chybou nebudou přijaty k hodnocení.

c/ Práci je možno zaslat k hodnocení nejvýše 2x, tzn. jednou je možno práci si opravit sám nebo podle pokynů učitele. Hodnocena bude poslední zaslaná práce. Tím se mění ustanovení Společného zadání. 

d/ Práce, které nebudou mít správný nadpis, předmět zprávy nebo jména (včetně přípon) zaslaných souborů, nebudou k hodnocení přijaty a je nutno je opravit. O tuto opravu se snižuje počet možných hodnocení učitelem před termínem.

e/ K hodnocení budou přijaty pouze ty práce, které budou mít v jedné e-mailové zprávě oba soubory (*.docx a *.pdf)

 

Hodnoty rezistorů udává anonymizovaná tabulka

 

U úloh s uplynulým termínem odevzdání jsou zde na webu zadání kvůli přehlednosti zmenšena.

Nápověda: Ideové zjednodušování, resp. výpočty, začni z pravé části schématu!

3. úloha, CC = 03, váha 7 - do  13. 4. 2020 (společný začátek 2. 4. 2020)

Pozor, úloha je pro vás nová, obtížnější, proto máte více času na studium, nikoli jako příležitost odložit své úsilí. Klíčová slova pro studium v literatuře a na internetu jsou transfigurace hvězda - trojúhelník, t.j. náhrada zapojení "do hvězdy" zapojením "do trojúhelníka", a naopak

Vypočítej výsledný elektrický odpor mezi svorkami.

Zápis řešení musí opět splňovat Společné zadání, které do své práce již neopisujte, pouze vaše individuální. K podmínkám zadání a hodnocení přibudou tyto:

a/ Překresli schéma ze zadání pomocí softwaru Eagle, doplň označení rezistorů a jejich hodnoty do schématu (také v sw Eagle), exportuj jej do černobílého obrázku TIF s rozlišením 600 dpi a vlož na smysluplné úvodní místo do Ročníkové práce. Dále řeš úlohu podobně jako úlohu první etapy. Vodítkem pro styl, formulace a úpravu je toto doporučení - piš, počítej a komentuj svůj výpočet tak výstižně a přehledně, aby úloze porozuměl i žák prvního ročníku SPŠ. 

b/ Proveď příslušnou transfiguraci zapojení nejprve jen pro sebe, např. na papíře. Do dokumentu napiš obecné vzorce pro transfiguraci ve Tvém případě. S odpovídajícím komentářem proveď dosazení a výpočty rezistorů pro transfigurované schéma. Pouze pro tuto část řešení je výjimečně dovoleno nedosazovat do výpočtu fyzikální jednotky. I přesto musí být matematické rovnice správně, takže např. zápis "R = R1 + R2 = 12 + 4 = 16" nebo "R = R1 + R2 = 12 + 4 = 16 Ω"  jsou špatně, zatímco "R = R1 + R2; 12 + 4 = 16; R = 16 Ω" je správně. Jistě přijdete i na jiný matematicky a technicky korektní způsob zápisu. V dalším textu již bude psaní jednotek odpovídat fyzikální konvenci.

c/ Nakresli analogickým způsobem jako v bodě a nové, transfigurované, schéma s čísly rezistorů a s vypočtenými hodnotami rezistorů v náhradním - transfigurovaném zapojení. S odpovídajícím komentářem proveď řešení a výpočet výsledného elektrického odporu v novém, již poměrně jednoduchém obvodu.

d/ Nejvyšší přípustná chyba výsledku je +-1 % (+ 1 % a -1%), tzn. 0,99 až 1,01 násobek správného výsledku. Chyba v rozmezí 0,95 až 1,05 násobek správného výsledku znamená zhoršení hodnocení o 1. Práce s větší chybou nebudou přijaty k hodnocení.

e/ Práci je možno zaslat k hodnocení nejvýše 2x, tzn. jednou je možno práci si opravit sám nebo podle pokynů učitele. Hodnocena bude poslední zaslaná práce. Tím se mění ustanovení Společného zadání. 

f/ Práce, které nebudou mít správný nadpis, předmět zprávy nebo jména (včetně přípon) zaslaných souborů, nebudou k hodnocení přijaty a je nutno je opravit. O tuto opravu se snižuje počet možných hodnocení učitelem před termínem.

g/ K hodnocení budou také přijaty pouze ty práce, které budou mít v jedné a téže e-mailové zprávě oba soubory (*.docx a *.pdf)

Hodnoty rezistorů udává anonymizovaná tabulka

Nápověda a pomoc: Nezasílejte mně k hodnocení taková řešení, která spočívají na mylné domněnce pro řešení této úlohy, že rezistory R1, R2, R4, R5 nebo R1, R3, R4, apod., jsou zapojeny sériově. Studujte nejprve, v čem transfigurace hvězda - trojúhelník a opačně spočívá.

Pak si takřka jistě řeknete "heuréka, ...". 

4. úloha, CC = 03, váha 7 - do 20. 4. 2020

 

Předmět zprávy a jméno souboru/souborů (přílohy/příloh) - obojí také podléhá hodnocení, při nesprávném předmětu zprávy nebo pojmenování přílohy nebude zaslaný výsledek přijat k hodnocení a žák je povinen chyby opravit. Každé opakované zaslání kvůli chybě v předmětu zprávy nebo ve jménu souborů (příloh) znamená zhoršení etapového nebo závěrečného hodnocení o 1

Klíč k pojmenování odvozený od obecnějšího pravidla je tedy: ZAE-T2A-CC-prijmeni-jmeno-kkkk.xxx

Kód úlohy kkkk bude mít každý z žáků individuální a obdrží jej e-mailem jako součást jména souboru se zadáním úlohy (pokud splnil svoji úvodní povinnost, t.j. zaslal učiteli e-mailovou zprávu se stanoveným předmětem zprávy)

Příklad pojmenování předmětu zprávy: ZAE-T2A-CC-pilny-jan-4321

Příklad pojmenování přílohy zprávy: ZAE-T2A-CC-pilny-jan-4321.docx

Příklad pojmenování přílohy zprávy: ZAE-T2A-CC-pilny-jan-4321.pdf

 

Adresa pro zasílání učiteli: soucek(zavinacek)hradebni.cz

 

Zdroje informací

Pokročilé zpracování textů-Rybička Jiří.pdf

Rezistivita konduktivita teplotní součinitel elektrického odporu.pdf

Základy elektrotechniky 2-Ročníková práce Řešený příklad-ukázka řešení.pdf

 

Doporučení (23. 3. 2020)

Přeči si Společné zadání a dodrž jej. Buď přesný v předmětu zprávy, jménech souborů a názvu Tvé práce.

 

Nejčastější společné chyby

 23. 3. 2020

Včas svoji práci odevzdalo 14 žáků z 20. Zde je sdružený a anonymní náhled na výsledek prací

Chybné pojmenování předmětu zprávy nebo souborů. Zaslání po termínu.

1. 4. 2020

Nerespektování Společného zadání a ukázky řešení uvedených zde na webu

Zasílání na poslední chvíli, nesprávný formát stránky (okraje mají být standardní, odsazení 0, atd.), nesprávné pojmenování předmětu zprávy nebo příloh, zdvojené přípony souborů (*docx.docx, *.pdf.pdf), rovnice a matematické operace nebo jejich části nejsou psány v editoru rovnic, psaní závorek, mezera mezi číslem a fyzikální jednotkou

Absence vysvětlujícího komentáře k řešení - ten nejlépe vypovídá, jak jste úloze a jejímu řešení porozuměli a zda je řešení vaše

 

Dotazy a odpovědi

 

Výzvy k iniciativě

K 17. 3. 2020 14:42 nezvládli poslat správně pojmenovanou úvodní zprávu tito žáci (aktivní odkaz)! Zadání obdržíte až po autentizační zprávě se správným předmětem zprávy.

K 30. 3. 2020 se objevily "první vlaštovky" velmi pěkných prací především z hlediska poctivosti, pracovitosti a vydařené snahy o pečlivost. Přijměte i vy ostatní povzbuzení k takovému přístupu.

 

Michal Souček © 2020 a jiní uvedení autoři