Praxe 3 - Distanční vzdělávání (poslední změna 2. 4. 2020)

 

Distanční vzdělávání pro třídu T3A má samostatný web. Zadání i odkaz na web žáci obdrželi e-mailem a upozorněním v aplikaci Bakaláři

Společné zadání a pravidla pro tvorbu a hodnocení pro třídu S3E s upozorněním v aplikaci Bakaláři

01

02

03-Logaritmický indikátor vybuzení s LM3915

04

05

06

 

Dodatky, t.j. individuální, jiné nebo dodatečné podmínky zadání a hodocení

 

Termíny odevzdání jsou uvedeny u každé z úloh (zasláno e-mailem, nebo pomocí aplikace Bakaláři, nebo uvedeno zde)

 

Předmět zprávy a jméno souboru/souborů (přílohy/příloh) - obojí také podléhá hodnocení, při nesprávném předmětu zprávy nebo pojmenování přílohy nebude zaslaný výsledek přijat k hodnocení a žák je povinen chyby opravit. Každé opakované zaslání kvůli chybě v předmětu zprávy nebo ve jménu souborů (příloh) znamená zhoršení etapového nebo závěrečného hodnocení o 1

 

Adresa pro zasílání učiteli: soucek(zavinacek)hradebni.cz

 

Zdroje informací

 

Doporučení

Zasílejte své práce včas, t.j. s předstihem, m.j. abyste mohli včas obdržet zpětnou vazbu, práci opravit a hodnocení své práce tak zlepšit. Řiďte se mými individuálními pokyny a připomínkami k úpravám DPS. Pracujte systematicky a pečlivě, na práci máte dostatek času.

 

Dotazy a odpovědi

 

Společné a individuální chyby, S3E  

23. 3. 2020: V první etapě se převážně nevyskytovaly společné chyby. Individuální nepřesnosti byly žákům sděleny. Jedna práce nebyla vůbec zaslána k hodnocení (PM), jedna práce byla kompletně opsána (DD), jedna práce byla velmi nezdařilá celkově, poskytnuta k opsání, chyby byly žákovi oznámeny (EJ)

   

27. 3. 2020: V termínu byly doručeny práce 4 žáků ze 6. Výsledky jsem neobdržel od PM a EJ. Zpětná vazba pro pokračování Vašich návrhů:

     

2. 4. 2020: V termínu bylo doručeno 5 prací ze 6, práci nedodal PM.

 

Michal Souček © a ostatní uvedení nebo zřejmí autoři