Praxe 2 - distanční vzdělávání (poslední změna 2. 4. 2020)

 

Společné zadání a pravidla pro tvorbu a hodnocení Praxe 2-společné zadání pro distanční vzdělávání.pdf

 

Dodatky, t.j. individuální, jiné nebo dodatečné podmínky zadání a hodocení 

01 - Nakreslit schéma v software Eagle podle předlohy, kterou jsi obdržel e-mailem. Obdržená schémata (zadání) nemusí a také nedodržují pravidla pro kreslení schémat. Proto je Tvým úkolem kromě nakreslení schématu také opravit všechny chyby předlohy tak, aby schéma odpovídalo zásadám a pravidlům kreslení schémat, označováním součástek a jejich hodnot, atd.

02 - Proveď ve schématu z Tvého zadání tyto úpravy, pokud je nemáš již hotové z předchozí aktivity (tzn. pomocí softwaru Eagle): Všechny součástky Tvého obdrženého schématu budou v provedení THT. Rezistory budou mít jednotné pouzdro pro metalizovaný rezistor 0,6 W (0207/10) do 200 V, kondenzátory s kapacitou do 0,1 mikrofaradu včetně budou keramické do 50 V, kondenzátory 0,100001 až 2 mikrofarady budou fóliové, kondenzátory větší než 2,000001 mikrofaradu budou elektrolytické do 50 V. Ostatní součástky budou pro napětí do 50 V nebo v nejnižší vyráběné řadě nad 50 V. Pouzdra součástek musí odpovídat jmenovitému napětí součástek. To lze kontrolovat v českých e-shopech se součástkami, www.ecom.cz , www.gme.cz , www.ges.cz . Výsledkem Tvé práce budou soubory *.sch a *.brd, které musí být správně pojmenované a vzájemně si odpovídat, což je důležitá a nutná podmínka pro distanční vzděvávání. Oba soubory (*.sch i *.brd) budou zaslány učiteli za dodržení standardu potřebného pro distanční vzdělávání.

03 - Nastav návrhová pravidla v softwaru Eagle takto: Jednostranná deska plošných spojů (DPS), s vrstvou mědi (Cu) 35 mikrometrů ve zcela spodní vrstvě, minimální tloušťka Cu spoje 20 mils, všechny součástky v horní vrstvě. Ověř si, že všechny Tvé součástky mají pouzdra THT přiměřených velikostí (provedení), přesuň všechny součástky na DPS tak, aby rozložení co nejvíce odpovídalo rozložení součástek ve schématu. Aniž provedeš routování spojů, výsledek zašli učiteli jako soubory *.sch a *brd za dodržení standardu potřebného pro distanční vzdělávání.

04 - Navrhni DPS ručním routováním spojů v Eagle. Hlavními kritérii hodnocení budou dodržení všech předchozích pokynů a pravidel, dodržení návrhových pravidel pro kreslení DPS, výběr pouzder součástek s nimiž je DPS reálně vyrobitelná (bez exotických součástek), kompaktnost provedení, t.j, optimalizace velikosti DPS s ohledem na to, že cena za výrobu DPS je úměrná velikosti (ploše) DPS, optimální vedení spojů ve vrstvě Cu. Výsledek zašli učiteli jako soubory *.sch a *.brd za dodržení standardu potřebného pro distanční vzdělávání.

 

Termíny odevzdání pro jednotlivé týdenní cykly a číslo úkolu CC

01 - váha 7 - do 18. 3. 2020

02 - váha 7 - do 1. 4. 2020

03 - váha 7 - do 8. 4. 2020

04 - váha 7 - do 16. 4. 2020

 

Předmět zprávy a jméno souboru/souborů (přílohy/příloh) - obojí také podléhá hodnocení, při nesprávném předmětu zprávy nebo pojmenování přílohy nebude zaslaný výsledek přijat k hodnocení a žák je povinen chyby opravit. Každé opakované zaslání kvůli chybě v předmětu zprávy nebo ve jménu souborů (příloh) znamená zhoršení etapového nebo závěrečného hodnocení o 1

Klíč k pojmenování odvozený od obecnějšího pravidla je tedy: PRAXE-T2A-CC-prijmeni-jmeno-kkkk.sch

Číslo úkolu (ročníkové práce) CC je tedy 01 nebo 02 nebo 03 nebo 04, podle týdenního cyklu. Všichni začnou číslem 01.

Kód úlohy kkkk bude mít každý z žáků individuální a obdrží jej e-mailem, jako součást jména souboru se zadáním, pokud splnil svoji úvodní povinnost, t.j. zaslal učiteli e-mailovou zprávu se stanoveným předmětem

Příklad pojmenování předmětu zprávy: PRAXE-T2A-01-pilny-jan-0032

Příklad pojmenování přílohy zprávy: PRAXE-T2A-01-pilny-jan-0032.sch

 

Adresa pro zasílání učiteli: soucek(zavinacek)hradebni.cz

 

Zdroje informací

Poznámky v sešitu Praxí, sdělené odkazy na instalaci software a elektronické publikace

 

Doporučení

Zasílejte své úlohy včas, abyste mohli obdržet včas i zpětnou vazbu a mohli tak hodnocení svých prací zlepšit

 

Dotazy a odpovědi

 

Společné chyby (aktivní odkaz)

 18. 3. 2020

  

1. 4. 2020

V termínu byly doručeny jen 3 práce z 10. Včas doručené práce mají hodnocení 1,1,2. Vězte, že bez dokončení úlohy v 2. cyklu se připravujete o zpětnou vazbu a nejen proto nelze pokračovat úspěšně v 3. cyklu.

 

Michal Souček © 2020 a jiní uvedení autoři