ELT2 - Elektrotechnologie 2 (poslední změna 2. 4. 2020)

Ročníková práce

 

Společné zadání a pravidla pro tvorbu a hodnocení Elektrotechnologie 2-zadání ročníkové práce.pdf

Seznam témat s individuálním zadáním pro každého žáka je zde: Elektrotechnologie E2S-témata ročníkové práce 2019-2020 se zkratkami jmen.pdf 

 

Dodatky, t.j. individuální, jiné nebo dodatečné podmínky zadání a hodocení

a/ Kód úlohy se řídí číslem tématu v seznamu

 b/ Práci je možno zaslat k hodnocení nejvýše 2x, tzn. jednou je možno práci si opravit sám nebo podle pokynů učitele, pokud bude zaslána v termínu. Hodnocena bude poslední zaslaná práce.

c/ Práce, které nebudou mít správný nadpis, předmět zprávy nebo jména (včetně přípon) zaslaných souborů, nebudou k hodnocení přijaty a je nutno je opravit. O tuto opravu se snižuje počet možných hodnocení učitelem před termínem

d/ K hodnocení budou přijaty pouze ty práce, které budou mít v jedné e-mailové zprávě oba soubory (*.docx a *.pdf)

e/ Hodnocení a individuální pokyny budou žákovi vepsána do pdf a zaslána zpět

f/ Také pozor na výslovně uvedené zarovnání textu do bloku

 

Termíny odevzdání pro jednotlivé etapy

1. etapa, min. 1 normostrana, váha 10 - do 19. 3. 2020

Společný start 16. 3. 2020, zadání obdržíte i e-mailem nejpozději v 17.00 hodin (odesláno všem před 16.00 hodin na e-mail)

2. etapa, min. 2 normostrany celkem, váha 7 - do 26. 3. 2020

3. etapa, min. 3 normostrany celkem, váha 7 - do 2. 4. 2020

4. etapa, min. 4, max. 6 normostran celkem, váha 10 - do 9. 4. 2020

 

Předmět zprávy a jméno souboru/souborů (přílohy/příloh)

Klíč k pojmenování odvozený od obecnějšího pravidla je tedy: ELT-E2S-01-prijmeni-jmeno-kkkk.xxx

Číslo úkolu (ročníkové práce) CC je tedy 01 a kód úlohy kkkk bude mít každý z žáků individuální, zpravidla uvedený v Seznamu témat s idividuálním zadáním. Může jej obdržet i e-mailem, pokud splnil svoji úvodní povinnost, t.j. zaslal učiteli úvodní e-mailovou zprávu se stanoveným předmětem zprávy (autentizaci).

Pokud žák nesplnil úvodní povinnost (autentizační e-mail), nelze korektně korespondovat, neboť pro účely distančního vzdělávání je požadovaný standard komunikace nutný a do nápravy stavu se nemůže ucházet o hodnocení své práce. 

Příklad pojmenování předmětu zprávy: ELT-E2S-01-pilny-jan-0011

Příklad pojmenování přílohy zprávy: ELT-E2S-01-pilny-jan-0011.docx

Příklad pojmenování přílohy zprávy: ELT-E2S-01-pilny-jan-0011.pdf 

Z toho vyplývá, že jestliže je ve společném Seznamu témat s individuálním zadáním u Tvých iniciál pořadové číslo 11., tak Tvůj kód úlohy kkkk je 0011. Pokud je u Tvých iniciál pořadové číslo 3., Tvůj kód úlohy je 0003.

 

Adresa pro zasílání učiteli: soucek(zavinacek)hradebni.cz

 

Zdroje informací Pokročilé zpracování textů-Rybička Jiří.pdf

 

Doporučení

Čtěte pozorně nejen hodnocení a připomínky učitele, ale především svoji vlstní práci. Neopakujte vytýkané chyby. Přečtěte si znovu společné zadání a řiďte se jím. Posílejte zprávy i soubory správně pojmenované. Pozor na elementární společné chyby - zarovnání a základní pravidla DTP.

 

Dotazy a odpovědi

 

Michal Souček © 2020 a jiní uvedení autoři