ELT2 - Elektrotechnologie 2, poslední změna 13. 10. 2020

V pravidlech pro výuku na tomto webu je tato důležitá změna: Práce budou odevzdávány a zpětná vazba poskytována pomocí MS Teams. Pokud se tedy kdekoli na tomto webu i jeho dokumentech píše o "zaslání" nebo "zaslání e-mailem", apod., rozumějte tím odevzdání prostřednictvím MS Teams.

Detaily a termíny brzy upřesním.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výuka z března až června 2020, archiv, pro vzdělávání ve školním roce 2020/2021 neaktuální!

(poslední změna 9. 4. 2020)

Ročníková práce

Informace pro žáky: Všem, kterým záleží na příznivém hodnocení vaší pololetní práce sděluji, že na základě předešlých etapových výsledků, m.j. s týmiž opakovanými chybami a jelikož v závěrečné etapě je váha hodnocení nejvyšší, stanovuji nově termíny pro hodnocení vašich prací a dodatečné podmínky pro hodnocení, viz informace níže. Doporučuji každému, aby si odevzdávanou práci po sobě několikrát přečetl a rozuměl tvrzením v ní uvedeným. Vaše další studijní povinnosti se budou týkat tvrzení, která v práci uvádíte a vy na ně budete individuálně dotazováni a písemně je budete obhajovat nebo vysvětlovat. 

Společné zadání a pravidla pro tvorbu a hodnocení Elektrotechnologie 2-zadání ročníkové práce.pdf

Seznam témat s individuálním zadáním pro každého žáka je zde: Elektrotechnologie E2S-témata ročníkové práce 2019-2020 se zkratkami jmen.pdf 

 

Dodatky, t.j. individuální, jiné nebo dodatečné podmínky zadání a hodocení

a/ Kód úlohy se řídí číslem tématu v seznamu

b/ Práci je možno zaslat k hodnocení nejvýše 2x, tzn. jednou je možno práci si opravit sám nebo podle pokynů učitele, pokud bude zaslána v termínu. Hodnocena bude poslední zaslaná práce.

c/ Práce, které nebudou mít správný nadpis, předmět zprávy nebo jména (včetně přípon) zaslaných souborů, nebudou k hodnocení přijaty a je nutno je opravit. O tuto opravu se snižuje počet možných hodnocení učitelem před termínem

d/ K hodnocení budou přijaty pouze ty práce, které budou mít v jedné e-mailové zprávě oba soubory (*.docx a *.pdf)

e/ Hodnocení a individuální pokyny budou žákovi strukturovaně vepsány do pdf a zaslány zpět. Žák je povinen se pokyny řídit.

f/ Pokud v dané etapě nebude odstraněna chyba, na niž byl žák upozorněn, bude to považováno za neplnění pokynů učitele k výuce s dopadem na etapové nebo závěrečné hodnocení

g/ Odhalené pozůstatky kopírování informací a textu z internetu a z tištěných publikací nad povolený rámec budou považovány za pokus o podvod s dopadem na etapové nebo závěrečné hodnocení.

g/ Také pozor na výslovně uvedené zarovnání textu do bloku

 

Termíny odevzdání pro jednotlivé etapy

1. etapa, min. 1 normostrana, váha 10 - do 19. 3. 2020

Společný start 16. 3. 2020, zadání obdržíte i e-mailem nejpozději v 17.00 hodin (odesláno všem před 16.00 hodin na e-mail)

2. etapa, min. 2 normostrany celkem, váha 7 - do 26. 3. 2020

3. etapa, min. 3 normostrany celkem, váha 7 - pro zájemce o zlepšení svého hodnocení náhradní termín do 16. 4. 2020 (práce zaslané do 9. 4. 2020 budou novým způsobem opraveny do 13. 4. 2020)

4. etapa, min. 4, max. 6 normostran celkem, váha 10 - do 23. 4. 2020

 

Předmět zprávy a jméno souboru/souborů (přílohy/příloh)

Klíč k pojmenování odvozený od obecnějšího pravidla je tedy: ELT-E2S-01-prijmeni-jmeno-kkkk.xxx

Číslo úkolu (ročníkové práce) CC je tedy 01 a kód úlohy kkkk bude mít každý z žáků individuální, zpravidla uvedený v Seznamu témat s idividuálním zadáním. Může jej obdržet i e-mailem, pokud splnil svoji úvodní povinnost, t.j. zaslal učiteli úvodní e-mailovou zprávu se stanoveným předmětem zprávy (autentizaci).

Pokud žák nesplnil úvodní povinnost (autentizační e-mail), nelze korektně korespondovat, neboť pro účely distančního vzdělávání je požadovaný standard komunikace nutný a do nápravy stavu se nemůže ucházet o hodnocení své práce. 

Příklad pojmenování předmětu zprávy: ELT-E2S-01-pilny-jan-0011

Příklad pojmenování přílohy zprávy: ELT-E2S-01-pilny-jan-0011.docx

Příklad pojmenování přílohy zprávy: ELT-E2S-01-pilny-jan-0011.pdf 

Z toho vyplývá, že jestliže je ve společném Seznamu témat s individuálním zadáním u Tvých iniciál pořadové číslo 11., tak Tvůj kód úlohy kkkk je 0011. Pokud je u Tvých iniciál pořadové číslo 3., Tvůj kód úlohy je 0003.

 

Adresa pro zasílání učiteli: soucek(zavinacek)hradebni.cz

 

Zdroje informací Pokročilé zpracování textů-Rybička Jiří.pdf

 

Doporučení

Čtěte pozorně nejen hodnocení a připomínky učitele, ale především svoji vlstní práci. Neopakujte vytýkané chyby. Přečtěte si znovu společné zadání a řiďte se jím. Posílejte zprávy i soubory správně pojmenované. Pozor na elementární společné chyby - zarovnání a základní pravidla DTP.

 

Dotazy a odpovědi

 

Michal Souček © 2020 a jiní uvedení autoři